To się udało

Nad przebiegiem poniższych projektów, w imieniu radnych Kocham Pragę, czuwali Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolkę, wiceburmistrzowie dzielnicy Praga-Północ rekomendowani przez nasze stowarzyszenie.

 

EDUKACJA:

 • Przyjęcie i wdrażanie Założeń rozwoju edukacji w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na lata 2015-2018, mające doprowadzić do poprawy stanu jakości nauczania, a przez to do poprawy przez uczniów uzyskiwanych wyników z egzaminów zewnętrznych (współpraca: dr Piotr Ślusarczyk – nauczyciel z LO, Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Piotr Powała i Agnieszka Suszyńska – urzędnicy Wydziału Oświaty i Wychowania, Dyrektorzy placówek oświatowych z Pragi-Północ).
 • Wzmocnienie placówek oświatowych poprzez przyznanie tzw. godzin burmistrzowskich na zajęcia z języka polskiego, matematyki i języków obcych – zajęcia wyrównujące poziom i przygotowujące do egzaminu, oraz zatrudnienie dodatkowych psychologów lub logopedów. Koszt ok. 1 mln. zł rocznie,
 • Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych – wzrost wydatków z ok. 1 mln zł. rocznie do 8 mln. w roku 2016 i 14,5 mln w roku 2017. Największe to: SP 258 – Filia przy ul. Namysłowskiej, Gimnazjum przy ul.Sierakowskiego, Przedszkole przy ul. Równej, LO przy ul. Kowelskiej oraz planowany kompleksowy remont SP przy ul. Kawęczyńskiej + wiele remontów bieżących, w ty, inwestycje w 5 szkołach w oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wraz z ogródkami i placami zabaw, SP: Kawęczyńska, Jagiellońska, Białostocka, Kowieńska, Otwocka – koszt 6 mln. zł,
 • Nagroda „AD REM” – pierwsza praska nagroda oświatowa przyznawana w głosowaniu internetowym: placówkom oświatowym, dyrektorom, nauczycielom, uczniom, inicjatywom oświatowym, propagatorom oświaty – nagroda ma na celu,
 • Wywalczenie 6 mln zł. na budowę nowego przedszkola przy ul. Wrzesińskiej – to pierwsza zupełnie nowa inwestycja oświatowa od 40 lat na Pradze Północ.

SPORT:

 • Utworzenie klas sportowych w większości placówek oświatowych działających na terenie Pragi Północ,
 • Program „Praga Pływa“ – powszechny i bezpłatny dostęp do basenu dla uczniów wszystkich szkół z Pragi Północ, przedszkolaków i seniorów [lata 2015-2016],
 • Uruchomienie lig sportowych w DOSiR,
 • Budowa boisk przy szkołach: Objazdowa, Burdzińskiego, Sierakowskiego, Jagiellońska, Kowieńska, Kowelska, Ratuszowa – część inwestycji w trakcie realizacji,
 • Wprowadzenie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – prowadzenie bazy danych z wynikami celem wyławiania talentów sportowych (wspólpraca z nauczycielami WF, DOSiR w szczególności z Andrzejem Sową),
 • Zabezpieczenie w budżecie Dzielnicy 6 mln zł. na budwę hali sportowej przy SP 73 przy ul. Białostockiej.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Zwiększenie budżetu Wydziału Ochrony Środowiska z 7.000 zł. na ok. 1 mln. zł. rocznie na działania związane z kształtowaniem zieleni w Dzielnicy,
 • Przyjęcie Założeń programowych dotyczących modernizacji zieleni na terenie Pragi Północ na lata 2015-2018 gdzie wykonano lub zaplanowano działania, np: modernizacja zieleni przy LO przy ul. Kowelskiej [współpraca z ZPTP], modernizacja zieleni przy budynku urzędu dzielnicy przy ul. Kłopotowskiego, zielone ściany na budynkach ZGN-u [współpraca z ZGN], wykonanie projektu architektury krajobrazu dla skweru Radziwiłów, zieleni wewnątrz osiedli lub przy ulicach: dla ul. Kępnej, Czynszowej i Darwina, Łochowskiej,
 • Przyjecie standardów dotyczących jakości sadzonych materiałów szkółkarskich (roślin, drzew, zasad wykonania) oraz standardów utrzymania zieleni, co jest stosowane w organizowanych przez urząd dzielnicy przetargach,
 • Ukwiecenie dzielnicy – zamówienie na rok 2017 (donice i kwietniki zakupiono w roku 2016; zakup kwiatów sezonowych w roku 2017),
 • Program ekologiczny w przedszkolach: zakupiono donice, materiały szkółkarskie, ziemię + szkolenie przez WOŚ, tak by uczyć dzieci w przedszkolach uprawy warzyw, kwiatów i innych roślin.

POMOC SPOŁECZNA:

 • Aktywizacja działań OPS – ukierunkowanie na realizację programów skierowanych do seniorów i osób bezrobotnych,
 • Dostosowano do potrzeb świadczone usługi w ramach PIK-u,
 • Przeprowadzono dość sprawnie akcję wypłaty świadczenia 500+ oraz innych świadczeń,
 • Uruchomiono zespół interdyscyplinarny ds. pomocy rodzinie z trudnymi przypadkami dzieci majacymi problemy edukacyjne i wychowawcze – bardzo duża rola psychologów i pedagogów szkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Poprawiono warunki pracy i płacy pracowników OPS (remonty siedziby), w tym wytypowano budynek przy ul. Targowej na nową siedzibę OPS.

KULTURA:

 • Powstały trzy nowe teatry: Teatr „Oratorium‘ Bazylika przy ul. Kawęczyńskiej, Teatr „Dzika Stron a Wisły“ na Pl. Hallera, Teatr „Meandry“ przy ul. Mackiewicza – wszystkie prowadzą działalność oświatowo-kulturalną dla dzieci i młodzieży z Pragi we współpracy z Urzędem Dzielnicy.
 • Wznowienie największej imprezy plenerowej „Noc Pragi święto ulicy Ząbkowskiej. Impreza ta gromadzi największe ilości ludzi, około 15 tyś. osób.
 • Nadanie odpowiedniej rangi wydarzeniom patriotycznym, takim jak: Święto Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych, Rzeź Pragi, Święto Państwa Podziemnego. Z inicjatywy i środków Urzędu Dzielnicy powstał film „Praskie Katownie.
 • Zainicjowanie i zabezpieczenie środków w kwocie 1,5 mln. zł na zadaszenie widowni i modernizację Muszli Koncertowej w Parku Praskim.
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi artystami i z grupami środowiskowymi. Wspólna praca Urzędu i środowisk lokalnych na rzecz dzieci i młodzierzy praskiej.
 • Dużym wydarzeniem stała się Wigilia przed Katedrą Praską.
 • Od dwóch lat organizowane są sylwestry na Pl. Hallera. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Plac Hallera stał się nowym kulturalnym punktem na mapie Pragi. Organizowane są tam imprezy, takie jak: Dzień Sąsiada, Dzień Placu Hallera, We wrześniu organizowany jest tzw. Teatr „Magii i ściemy”. Widowisko plenerowe ściągające tłumy warszawiaków. Co drugi tydzień w Teatrze „Dzika Strona Wisły“ wystawiane są sztuki dla praskich dzieci.

W URZĘDZIE:

 • Wymiana mebli w sali obsługi mieszkańców.
 • Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Urzędu Dzielnicy im. błogosławionego Ks. Ignacego Kłopotowskiego, oraz wymiana klimatyzatorów w serwerowni.
 • Wyremontowano 63 pokoje pracownicze wraz z wymianą oświetlenia i mebli spełniające wymogi BHP.
 • Wyremontowano i przystosowano do potrzeb urzędu dwa mieszkania na bocznej klatce schodowej.
 • Wykonano kolejny łącznik pomiędzy urzędem, a boczną klatką schodową na trzecim piętrze.
 • Zmodernizowano węzeł ciepłowniczy.
 • W roku 2015 Urząd Dzielnicy Praga Północ zajął drugie miejsce z pośród wszystkich dzielnic w konkursie „poprawa warunków pracy zgodnie z wymogami BHP”.

INWESTYCJE I INFRASTRUKTURA

 • W latach 2015 – 2016 wykonano remonty w pustostanach 521. Ma to szczególnie duże znaczenie ze względu na rewitalizację Pragi. Łączny koszt pustostanów wyniósł ponad 10,5 mln. zł.
 • W wymienionym okresie podłączono pod ciepło sieciowe 45 budynków. W poprzednich latach podłączano 2 do 3-ch budynków rocznie.
 • Wykonano koncepcję zagospodarowania Centrum Lokalnego pl. Hallera za kwotę 150 tys. zł. Inwestycja ma pochłonąć minimum 5 mln. zł i całkowicie odmieni oblicze tego terenu.
 • Wykonano remont generalny budynku przy ul. Targowej 40 za kwotę 4.599.301. zł.
 • Dokonano prac przygotowawczych wraz z podpisaniem umów na sporządzenie projektów i pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektem w obszarach:
  – Rewitalizacja obszaru Szmulowizny – kwartał Łomżyńska – Łochowska 31, 37, 39, 43.
  – Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi – kwartał Inżynierska – Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12, 14.
  – Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16.

Twój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *