To się udało

Nad przebiegiem poniższych projektów, w imieniu radnych Kocham Pragę, czuwali Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolkę, wiceburmistrzowie dzielnicy Praga-Północ rekomendowani przez nasze stowarzyszenie.   EDUKACJA: Przyjęcie i wdrażanie Założeń rozwoju edukacji w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na lata 2015-2018, mające doprowadzić do poprawy stanu jakości nauczania, a przez to do poprawy…

Czytaj więcej

Nasz program dla Pragi

Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko przedstawiamy realny program dla Pragi. Każdy z punktów został opracowany pod kątem ekonomicznym i społecznym. Pracowali nad nim specjaliści z zakresu ekonomii, budownictwa, oświaty, zdrowia, kultury, polityki społecznej, sportu, bezpieczeństwa i zarządzania. Gwarancją zrealizowania programu są przede wszystkim kandydaci na radnych, którzy tworzą zespół…

Czytaj więcej