• Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Jest autorem prac dyplomowych „Marketing sportowy na przykładzie KP Legia Warszawa” oraz „Marketing terytorialny na przykładzie dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy”.

    W 2007 roku założył lokalną gazetę „Przegląd Praski”. W 2010 roku z powodzeniem startował w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z ramienia Praskiej Wspólnoty Samorządowej. W 2014 r. ponownie uzyskał mandat radnego. Był przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu oraz wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Przestrzeni Publicznej.

    Od 2013 roku jest prezesem fundacji „Praga Pomaga”, która zajmuje się wsparciem potrzebujących mieszkańców, oraz działaniami na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, lokalnych społeczności i samorządu terytorialnego.

    Kamil Ciepieńko,