• 20121612-szopka-kocham-prage (1)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (2)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (3)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (4)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (5)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (6)
  • 20121612-szopka-kocham-prage (7)

Pierwsza szopka na Pradze

Tym pomysłem postanowiliśmy wskrzesić dawne tradycje, kiedy przez Bożym Narodzeniem przy warszawskich kościołach budowano świąteczne szopki z żywymi inwentarzem.

Nie było łatwo, ale idee była słuszna. Dlatego sami, jako radni, zorganizowaliśmy środki finansowe i w 2012 r. w reprezentacyjnym miejscu Pragi, pod katedrą św. Floriana, stanęła pierwsza żywa szopka. W kolejnych latach zarząd dzielnicy postanowił przejąć, ku naszej radości, inicjatywę i szopkę organizował już samodzielnie.