• 2006-krew-ratuje-zycie-kocham-prage (3)
  • 2006-krew-ratuje-zycie-kocham-prage (1)
  • 2006-krew-ratuje-zycie-kocham-prage (2)

Krew ratuje życie

Zaprosiliśmy kandydatów na radnych, z partii i komitetów wyborczych, aby oddali krew w imię tych, o których głosy będą walczyć! Sami też nie pozostaliśmy obojętni!

Akcje prowadziliśmy przed katedrą św. Floriana oraz przy bazylice na Kawęczyńskiej.