Dariusz Wolke

Dariusz Wolke, ekonomista, absolwent SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sferze biznesu, z sukcesem prowadząc własną działalność, jak i w administracji.

Od 1998 roku związany z samorządem warszawskim. Posiada wszechstronne doświadczenie w administracji samorządowej i w kierowaniu zespołem , które zdobył pełniąc funkcję wicedyrektora Departamentu Handlu w Gminie Centrum, a następnie w Urzędzie Marszałkowskim.

Od grudnia 2014 roku do marca 2017 roku pełnił funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Praga- Północ, gdzie sprawował nadzór m.in. nad Wydziałami: Architektury, Działalności Gospodarczej, Administracyjnym i Kultury, a także nad jednostkami organizacyjnymi: Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządem Praskich Terenów Publicznych, Biblioteką Publiczną oraz Domem Kultury Praga. Pełnił również funkcję Koordynatora ds. Rewitalizacji.W ramach tych zadań inicjował wiele interesujących wydarzeń kulturalnych, m.in. Sylwestra na Pradze, wspierał rozwój praskich teatrów.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Dariusz Wolke to doświadczony samorządowiec i sprawny menadżer, bezpartyjny, ukierunkowany na pracę na rzecz mieszkańców.

Twój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *