Jacek Wachowicz

Wieloletni radny dzielnicy, związany z praskim samorządem od blisko 25 lat. Rodowity prażanin, ambasador ds. spraw społecznych Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Jest współtwórcą Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, a także założycielem Praskiej Wspólnoty Samorządowej (obecna nazwa: Kocham Pragę). Był także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pragi.

Przez kilkanaście lat, jako społeczny prezes, prowadził Parafialny Klub Sportowy „Praga”. Był również pełnomocnikiem ds. młodzieży przy Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Został odznaczony przez ministra sportu złotą i srebrną odznaką: Zasłużony Działacz Sportowy, a także Honorową Złota Odznaką za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy. Za działania na rzecz miasta otrzymał też medal im. Stefana Starzyńskiego od prezydenta Warszawy.

Kamil Ciepieńko

Dziennikarz, wydawca magazynu i serwisu Przegląd Praski, autor książki Praga II. Nasza historia. Samorządowiec. Radny dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Fundator i prezes Fundacji Praga Pomaga, wiceprezes Stowarzyszenia Kocham Pragę WIĘCEJ

Andrzej Sowa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Nauczyciel, wychowawca, trener. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pułaski”. Pracownik Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ WIĘCEJ

Dariusz Kacprzak

Od wielu lat mieszka na Białołęce, ale szczególnym sentymentem darzy Pragę-Północ. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Uczęszczał również na studia podyplomowe z MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej uczelni ukończył również studia doktoranckie z zakresu zarządzania WIĘCEJ

Dariusz Wolke

Dariusz Wolke, ekonomista, absolwent SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sferze biznesu, z sukcesem prowadząc własną działalność, jak i w administracji. WIĘCEJ

Grażyna Prasek

Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Zdrowa Praga oraz przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Odznaczona medalem „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Od ponad 40 lat jest związana z Przychodnią Dziecięcą przy ul. Otwockiej. Radna Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa kadencji 2010-2014. WIĘCEJ