Andrzej Sowa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. Nauczyciel, wychowawca, trener. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pułaski”. Pracownik Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ. Organizator imprez rekreacyjno- sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Twórca wielu programów mających na celu zwiększenie dostępności do bazy sportowej, oraz poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Był wielokrotnie nagradzany…

Czytaj więcej

Praska winda

Winda osobowa w budynkach mieszkalnych w większości dzielnic Warszawy jest normą i nie wzbudza dużych emocji oraz zainteresowania. Na naszej Pradze jest wręcz odwrotnie. Budynki komunalne, które przetrwały zawieruchę wojenną, praktycznie nie były doposażone w windy. Jak wielkim problemem jest zamieszkiwanie na wysokich piętrach, wiedzą najlepiej osoby starsze i niepełnosprawne,…

Czytaj więcej

Doczekaliśmy czasów, kiedy wszystko ma wymiar polityczny. Nawet to, co wpływa do Wisły.

Jak wszyscy wiemy, królowa polskich rzek ostatnimi czasy przyjęła znaczną ilość naszych odchodów za sprawą awarii kolektorów w Oczyszczalni „Czajka”. Na marginesie oczyszczalni wybudowanej całkiem niedawno, bo siedem lat temu, za niebagatelną sumę 3,7 mld zł, co lokuje ją na podium najdroższych warszawskich inwestycji. Owe kolektory to niejedyny problem w…

Czytaj więcej

To się udało

Nad przebiegiem poniższych projektów, w imieniu radnych Kocham Pragę, czuwali Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolkę, wiceburmistrzowie dzielnicy Praga-Północ rekomendowani przez nasze stowarzyszenie.   EDUKACJA: Przyjęcie i wdrażanie Założeń rozwoju edukacji w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na lata 2015-2018, mające doprowadzić do poprawy stanu jakości nauczania, a przez to do poprawy…

Czytaj więcej

Oświadczenie Stowarzyszenie Kocham Pragę

Po ponad dwóch latach wspólnych rządów koalicja stowarzyszenia Kocham Pragę oraz partii Prawo i Sprawiedliwość przestała istnieć. Nasze stowarzyszenie w Radzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy stało się klubem opozycyjnym. Nasza reprezentacja w radzie dzielnicy, w osobach Jacka Wachowicza, Adriany Jary oraz Kamila Ciepieńko, w dalszym ciągu będzie realizowała kolejne punkty…

Czytaj więcej

Nasz program dla Pragi

Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko przedstawiamy realny program dla Pragi. Każdy z punktów został opracowany pod kątem ekonomicznym i społecznym. Pracowali nad nim specjaliści z zakresu ekonomii, budownictwa, oświaty, zdrowia, kultury, polityki społecznej, sportu, bezpieczeństwa i zarządzania. Gwarancją zrealizowania programu są przede wszystkim kandydaci na radnych, którzy tworzą zespół…

Czytaj więcej