Dariusz Kacprzak

Od wielu lat mieszka na Białołęce, ale szczególnym sentymentem darzy Pragę-Północ. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Uczęszczał również na studia podyplomowe z MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej…

Czytaj więcej

Ponad podziałami dla Pragi

Zadaszenie widowni przy muszli koncertowej w parku Praskim, budowa boiska na Szmulowiźnie i modernizacja podwórek Nowej Pragi – to tylko część inwestycji, na które zarząd dzielnicy wywalczył potrzebne środki podczas ostatniej sesji Rady Warszawy. – Na sesji Rady Miasta udało mi się przekonać radnych do przeniesienia środków na realizację poniższych…

Czytaj więcej

Dolina Krzemowa na Pradze

W wielu miejscach w Polsce mamy do czynienia z problemem przedwczesnego zakończenia edukacji szkolnej. Młodzi ludzie nie widzą potrzeby kontynuacji nauki na studiach, nierzadko też w liceach czy technikach. Jedną z przyczyn jest brak odpowiednich bodźców do dalszego rozwoju połączony z trudną sytuacją społeczną ucznia. O wypowiedź poprosiliśmy Dariusza Kacprzaka,…

Czytaj więcej