To się udało

Nad przebiegiem poniższych projektów, w imieniu radnych Kocham Pragę, czuwali Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolkę, wiceburmistrzowie dzielnicy Praga-Północ rekomendowani przez nasze stowarzyszenie.   EDUKACJA: Przyjęcie i wdrażanie Założeń rozwoju edukacji w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na lata 2015-2018, mające doprowadzić do poprawy stanu jakości nauczania, a przez to do poprawy…

Czytaj więcej

Dariusz Kacprzak

Od wielu lat mieszka na Białołęce, ale szczególnym sentymentem darzy Pragę-Północ. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Uczęszczał również na studia podyplomowe z MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej…

Czytaj więcej

Nie chcemy parkingu na placu Hallera

Urzędnicy planują budowę nowego wejścia do zoo od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości pl. Hallera. To inwestycja potrzebna, ale kontrowersyjna. Zwracamy uwagę, że ta część dzielnicy jest zupełnie nieprzygotowana do przyjęcia zmotoryzowanych gości ogrodu. Inwestycja może zamienić plac w parking!

Czytaj więcej

Nie ma zgody na politykę w samorządach

Zaczęło się zwyczajnie, od rozmowy. Przekonali nas do współpracy. Nas było troje, ich ośmiu, ale warunki postawiliśmy srogie. Jeśli mamy wziąć odpowiedzialność za dzielnicę, to prosimy o niezależnych politycznie wiceburmistrzów, których sami wskażemy. Na podstawie naszego programu wyborczego z 2014 r. przygotowaliśmy do podpisu dokument, który nazwaliśmy Pakt dla Pragi.…

Czytaj więcej